Parkeringsövervakning strider mot gällande lagstiftning. | Sverigedemokraterna i Perstorp

Parkeringsövervakning strider mot gällande lagstiftning.

På onsdagens fullmäktigesammanträde röstade den sittande majoriteten (S.M.C och KD) igenom ett förslag gällande parkeringsövervakning.

Vi Sverigedemokrater reserverade oss mot beslutet då vi anser att förslaget strider mot gällande lagstiftning, vi kommer därför, att lämna in en överklagan till Förvaltningsrätten i Malmö så snart protokollet från mötet har justeras.

 

Reservation P-övervakning

Överklagan av Perstorps Kommunfullmäktiges beslut angående parkeringsövervakning och felparkeringsavgifter.

Uppdaterat 2017-05-18

Yttrande på överklagan Perstorps kommun.

Svar på yttrande.

//Lars.