Parkeringsövervakning strider mot gällande lagstiftning. (uppdaterad 2017-12-06) | Sverigedemokraterna i Perstorp

Parkeringsövervakning strider mot gällande lagstiftning. (uppdaterad 2017-12-06)

På onsdagens fullmäktigesammanträde röstade den sittande majoriteten (S.M.C och KD) igenom ett förslag gällande parkeringsövervakning.

Vi Sverigedemokrater reserverade oss mot beslutet då vi anser att förslaget strider mot gällande lagstiftning, vi kommer därför, att lämna in en överklagan till Förvaltningsrätten i Malmö så snart protokollet från mötet har justeras.

Vi kommer att driva denna frågan så långt det går.

Reservation P-övervakning

Överklagan av Perstorps Kommunfullmäktiges beslut angående parkeringsövervakning och felparkeringsavgifter.

…………………

Uppdaterad 2017-05-18

Yttrande på överklagan Perstorps kommun.

Svar på yttrande.

…………………..

Uppdaterad 2017-11-11

Dom mål 3247-17

……………………….

Uppdaterad 2017-12-06

Överklagan av Förvaltningsrättens i Malmö dom 2017-11-07 i mål 3247-17 om överklagat beslut av kommunfullmäktige angående felparkeringsavgifter inom Perstorps Kommun.

//Lars.