Samtliga våra politiska | Sverigedemokraterna i Perstorp

Samtliga våra politiska

motståndare menar att det är invandare som byggt upp Sverige och att det inte finns någon svensk kultur, vi Sverigedemokrater delar inte denna uppfattning då vi anser att svenskarna i allra högsta drag varit med och bidragit till sitt eget lands utveckling där. Vi menar att våra politiska motståndares påståenden är ett solklart fall utav historieförfalskning i politiskt syfte som måste bekämpas på alla politiska nivåer och vi Sverigedemokrater är beredda att ta denna striden.
Sverigedemokraterna i Perstorp kommer aktivt arbeta för att vår kommun inte blir ett mångkulturellt paradis där svenskarnas position i samhället nedklassas. Vi kommer arbeta för svenskarnas rätt till sitt land, sin historia och sina traditioner.
I Perstorp ska det vara fint att vara svensk!