Våra företrädare | Sverigedemokraterna i Perstorp

Våra företrädare

Kommunfullmäktige 2014-2018.

Inge-Gerd Olsson / Jack Henriksen / Pia Galia / Jimmy Nilsson / Edward Galia / Nicky Frisk

Barn & utbildningsnämnden.

Ledamot: Inge-Gerd Olsson.

Byggnads & trafiknämnden.

Ledamot: Lars Nilsson.

Kommunstyrelsen.

Ledamot: Lars Nilsson.

Kultur & fritidsnämnden.

Ledamot: Pia Galia.

Räddningsnämnden.

Ledamot: Lars Nilsson.

Socialnämnden.

Ledamot: Edward Galia.

Valnämnden.

Ledamot: Edward Galia.

Styrelsen Verksamhetsåret 2017/18

Lars Nilsson.  Ordförande.
Pia Galia.  Vice Ordförande.
Inge-Gerd Olsson. Sekreterare.
Jack Henriksen. Ledamot.
Jimmy Nilsson. Ledamot.

Edward Galia.  (1) Suppleant.
Rickard Andersson. (2) Suppleant.